waarom meo

Efficiëntie van outsourcing

Outsourcing wil zeggen dat u de processen die niet tot de core-business van uw bedrijf behoren, uitbesteedt aan een extern bedrijf. Op deze manier worden de processen beheerd door professionals die over ruime kennis en ervaring beschikken, waardoor u zelf uw tijd en aandacht kunt besteden aan de kernzaken van uw bedrijf.

 Specialisten nemen dit beheer van u over en zoeken naar de juiste oplossingen om de processen te optimaliseren en opnieuw te implementeren in uw bedrijf. Het is gebruikelijk dat de specialist gedurende het project als ad-interimmanager fungeert en op die manier een nauw samenwerkingsverband opbouwt met uw eigen werknemers.

meo als geschikte specialist

MEO beschikt over meer dan 10 jaar ervaring met IT & Asset Managementsystemen in de Telecom- en Energiesector. Het bedrijf ziet de noodzaak tot integratie, kwaliteitsverbetering en optimalisatie van het gebruik van deze systemen en begrijpt de bedrijfsprocessen en IT-gerelateerde vraagstukken die hiermee gepaard gaan. Daarnaast heeft MEO ervaring in een internationale omgeving, waardoor efficiëntere oplossingen buiten Nederland bereikbaar worden.

De sterk sociale, teamgerichte instelling van MEO zorgt ervoor dat het projectteam optimaal wordt begeleid, aangestuurd en geënthousiasmeerd, zodat het team optimaal functioneert. MEO werkt analytisch en reflecterend, waardoor problemen snel kunnen worden gevonden en verholpen. Naast de hoge resultaatgerichtheid wil MEO ook een langdurige, sterke relatie opbouwen met de klant, om op die manier de ontwikkeling van de organisatie en de persoonlijke groei van het team te stimuleren.

Ervaringen met MEO

Eric de Koeijer

Voor Joulz/Stedin fungeerde Jeroen Muller als Project Manager tijdens de implementatie van een mobiel werkordersysteem: GE Field Force Automation. Eric de Koeijer (projectleider): “Ik kon 100% van Jeroen op aan en met name dankzij hem is de implementatie succesvol, tijdig en conform budget verlopen.”

Filip Rosselle

Filip Rosselle (netwerkmanager bij Infrax) typeert Jeroen als “very customer-focused”. Jeroen speelde een belangrijke rol in de professionele communicatie tussen zijn Indiase team en het lokale Infrax-team. Volgens Rosselle beschikt Jeroen over de perfecte vaardigheden om te opereren in een internationale omgeving.

Marc Diks

Jeroen werkte als Project Manager van een Data Migration Project bij ENDINET samen met Marc Diks. Marc noemt hem een resultaatgerichte manager met een hands-on approach. Daarnaast is Jeroen volgens Marc “unique in his ability to translate functional specifications in a way-of-working within a very short timeframe.”